KullanıcıSözleşmesi

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, (‘’Sözleşme’’) Neyemekvar Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘NeYemekVar) ile Neyemekvar’a ait www.neyemekvar.com alan adlı internet sitesini (‘’İnternet Sitesi’’) ve/veya ilgili cep telefonu uygulamasını (‘’Uygulama’’) kullanan kişiler (‘’Kullanıcı’’) ve üye restorantlar (“Restoran/Üye İş Yeri”) arasında akdedilmiş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin (ileride hepsi birlikte ‘’Platform’’ olarak anılacaktır) kullanım koşulları ve Kullanıcı, Restorant ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşme’de Şirket, Restoran ve Kullanıcılar bundan böyle birlikte ‘’Taraflar’’ olarak da anılacaktır.

Taraflar, İnternet Sitesi’ni kullanmak ve Uygulamayı indirmekle, sözleşmenin tamamını, ticari elektronik ileti onay metnini, aydınlatma metnini okuduğunu, anladığını ve tüm hüküm ve koşullarını onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

A. HİZMETLER
Neyemekvar, üye restorantların broşürlerini dijital hale getirip yükleyebildikleri, online sipariş alabildikleri, sistem üzerinden garson isteklerini karşılayabildilkleri, kullanıcıların ise ücretsiz ve dilerler ise üye olmaksızın kendilerine en yakından uzağa doğru sıralanan restoranların dijital broşürüne, adres ve telefonuna ulaşabildikleri, online olarak sipariş verebildikleri, ilgili restoranın içinde iseler garson çağırabildikleri akıllı bir dijital platformudur.

B. VERİ SORUMLUSU
Kimlik : Serkan TÜRKMEN
Adres : Halkapınar Mah. 1203/11 Sk. No:5-7 İç Kapı No:72 Megapol Çarşı Kule Konak İZMİR
İletişim : iletisim@neyemekvar.com

C. SİSTEM İŞLEYİŞİ
Neyemekvar platformu üyelik gerektirmez ancak dileyen kullanıcılar üye olabilirler. Restoranların ise sistemin işleyişi gereği üye olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar mobil cihazları vasıtasıyla Sipariş Ver butonuna tıkladıklarında, cihaz GPS ve LBS konumunu platforma iletir. Platform kayıtlı işyerlerinin konumlarına göre karşılaştırma yaparak, en yakından uzağa olacak şekilde restoran menülerini kullanıcıya gösterir. Kullanıcı seçtiği restorantı ilgili menüye tıklamak sureti ile doğrudan arayabilir veya beni götür butonuna tıklayarak restorantın sisteme kaydettiği yol tarifini alabilir. Ayrıca dileyen kullanıcılar restoran özelliği aktif ise online sipariş verebilirler. Sistem kullanımı kullanıcılar için ücretsiz olup, restoranlar iş bu sözleşmenin EK’i ve ayrılmaz bir parçası olan fiyat politikası metnine göre ücretlendirilirler.

Ç. PLATFORMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Platform, sipariş verenlerden kesinlikle üyelik ve ücret talep etmez.
Platform, sipariş kayıtlarını tutmak amacıyla sipariş verenin tıkladığı restoran bilgilerini ve sipariş verenin lokasyon verilerini ve sipariş bilgilerini anonim/anonim olmayan bir şekilde saklayabilir.

Platform, siparişlerin adrese ulaştırılabilmesi için, sipariş verilen konumu üye iş yeri ile paylaşabilir.

Platform, kullanıcılarına doğrudan yemek satışı hizmeti sunmayıp, yalnızca üye iş yerlerinin broşür bilgilerini kullanıcıya gösterdiğinden, taraflar arasında aracılık etmez. Kullanıcı doğrudan üye iş yerini arar. Broşürde mevcut bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden üye iş yeri sorumlu olup, platformun bu bilgiler ile ilgili oluşabilecek sorunlardan, meydana gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Platform, Online sipariş özelliği açık restoranlardan verilen siparişler ile alakalı sadece restoranı bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bunun dışında sipariş teslimatı ve ücret tahsilatı tamamen üye işyerinin sorumluluğundadır.

Platform kullanıcılara sunulan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Üye iş yeri adres ve konum bilgileri değişmiş, menü fiyatları güncellenmiş yahut iş yeri kapanmış olabilir.

Platformu kullanan tüm taraflar iletilen verilerin doğruluğunu haricen teyit etmekle yükümlüdürler.

Neyemekvar.com.tr, Restoranların ve Kullanıcıların platforma sağladıkları adreslerinin ve konumlarının bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Platform dahilindeki yeni hizmet, reklam veya projelerden; kullanıcı ve üye işyelerini bildirim yolu ile haberdar edebilecektir.

Ayrıca Neyemekvar.com.tr Restoranlara, Restoranların platform ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.

Neyemekvar, lokasyon bilgisinin siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Üye iş yeri lokasyon bilgisini, telefon ile sipariş alırken yahut diğer sipariş methotlarını kulanırken teyit etmek zorundadır.

Neyemekvar, Platformun kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Neyemekvar kullanıcıların seçtiği restoran ve konum bilgileri ile, restoran bilgilerini açıklayarak demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Neyemekvar herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya 90 gün önceden duyurmak kaydıyla tamamen durdurabilir. Bu durumda Platformun kullanıcılara karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamak ile birlikte, restoran hesaplarında kalan kontörlerin nakden iadesi şirket tarafından 90 gün içinde yapılır.

Neyemekvar kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Ürünlerin Platformda teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına yahut TBK uyarınca icap anlamına gelmemektedir.

Neyemekvar, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

D. KULLANICILAR İLE ÜYE İŞYERLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı ve Restoranlar Platform hizmetlerinden yararlandığı sırada; Kullanıcının Restorana verdiği bilgilerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Platform tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Neyemekvar’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul eder.

Platformda sunulan hizmetlere Neyemekvar tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Neyemekvar’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul eder.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Platform üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Platform vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin kullanımın engellenmesi ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini kabul eder.

Platform üzerinde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Platformda gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

Neyemekvar kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, ücretli hale dönüştürebilir veya fiyat politikasını değiştirebilir. Bu durumda tarafların Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

Üye iş yerleri platformda kayıtlı kalmak için, Platforma kaydettikleri tüm verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden sorumlu olmalarının yanında, zaman zaman Neyemekvar tarafından uygulanan anketleri de muntazaman ve doğrulukla yanıtlamak zorundadırlar.

Neyemekvar.com dilerse üye iş yerlerine sunduğu hizmeti herhangi bir gerekçe göstermeden durdurabilir, üye iş yerini sistemden çıkarabilir, üye iş yerinin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Neyemekvar, üye iş yerinin hesabında kalan kontör karşılığı miktarı 90 gün içinde üye iş yerine iade eder.

Üye iş yerleri, kullanıcılar ile doğrudan irtibat kurup siparişlerini kendileri alabileceği gibi online sipariş sistemini kullanarak üyelerden online sipariş alabilirler. Üye iş yerleri, iş bu sözleşme ile sistem kullanımının yemek siparişine aracılık hizmeti teşkil etmediğini sipariş doğruluğunun ve ücret tahsilatı hususlarının üye iş yeri sorumluluğunda olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

Platformun kullanıcının lokasyon bilgisini üye işyeri ile paylaşmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan Neyemekvar kesinlikle sorumlu değildir. Üye iş yeri, kullanıcı ile yapacağı görüşme esnasında lokasyon bilgisini teyit etmekle yükümlüdür.

E. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Platformda kayıtlı kullanıcı verileri, üye iş yerleri tarafından platforma sağlanan veriler iş bu sözleşme, sözleşmenin EK’i olan aydınlatma metni uyarınca makul menfaatin varlığı süresince saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Platformda saklanan veriler bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

F. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

G. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının sistemi kullanmasından, üye iş yerlerinin kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Ğ. FESİH HAKKI Taraflar işbu Sözleşme’yi dilediği zaman gerekçe göstermeksizin ve tazminatsız olarak sona erdirebilir. Neyemekvar iş bu sözleşmeyi kullanıcının veya üye iş yerinin onayladığı telefon numarası üzerinden, kullanıcılar ve üye işyerleri ise iş bu sözleşmeyi, iletisim@neyemekvar.com.tr adresine elektronik posta göndererek dilediği zaman tazminatsız olarak feshedebilir.

Neyemekvar, NEYEMEKVAR YAZILIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tescilli markasıdır.